ถังจีเอ็นเอ็กซ์ / การให้บริการจัดเก็บ

หลังจากที่ลูกค้าใช้ถังบรรจุสินค้าที่มีปริมาตรมากจีเอ็นเอ็กซ์ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับสภาพ ลดค่าใช้จ่ายในหลายประเทศ (ซึ่งตามปกติต้องมี) ในการปรับสภาพสินค้าปริมาตรมากที่บรรจุอยู่ในถัง ถังบรรจุสินค้าที่มีปริมาตรมากจีเอ็นเอ็กซ์ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าใช้อุปกรณ์มาตรฐาน (วาล์ว ฝา และอื่นๆ) และ มีขนาดที่ได้มาตรฐาน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ระบบไอบีซี ลูกค้าอาจเขียนสอบถามไปยัง gnxibccollect@timetechnoplast.com

Download Form