ถังจีเอ็นเอ็กซ์ขนาด 1000 / พื้นที่และความปลอดภัย

ถังจีเอ็นเอ็กซ์ถูกสร้างขึ้นให้มีความแข็งแรงทนทาน และ ได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน เป็นเวลาหลายปี เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนี้ก่อนใครและมีประสบการณ์จนแน่ใจว่าได้ถังตามระบบไอบีซีที่มีความปลอดภัย สามารถใช้บรรจุสินค้าเคมีภัณฑ์อันตรายได้แม้ต้องขนส่งข้ามน้ำข้ามทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ ต้องพึงปฏิบัติตามข้อพึงระวังขั้นพื้นฐานในเรื่องการวางและรัดถัง

“คู่มือเล่มสีส้ม” หรือ “รหัส ไอเอ็มดีจี” และ กฎระเบียบเอดีอาร์ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดสำหรับการวางบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตามระบบไอบีซีที่ช่วยเรื่องความปลอดภัย สามารถป้องกันสินค้าได้ มีหลายอย่าง (เช่น สายรัด กระดานชนวนแบบเลื่อน แป้นที่สามารถปรับได้ แผ่นกระดาน หรือ ถุงลมกันกระแทก) ที่ใช้ในรถขนส่ง หรือ ในตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้สามารถป้องกันไม่ให้ถังเคลื่อนที่ในระหว่างการขนส่ง หรือ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ทำให้ถังได้รับความเสียหาย เมื่อนำมาขนส่งกับสินค้าอื่น สินค้าทั้งหมดจะถูกรัดให้ปลอดภัย โดยใช้ถุงลมกันกระแทกป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือใช้วิธีการรัดถัง ควรหลีกเลี่ยงการรัดถังจนแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้ถังได้รับความเสียหาย หรือ บรรจุภัณฑ์เสียรูปได้