สถานที่


ถังจีเอ็นเอ็กซ์ขนาด
โรง งาน จุด จำหน่ายเพิ่มเติม การ ปรับสภาพ / rebottling
ประเทศ บาห์เรน ยู เออี บาห์เรน / Soudan อารเบีย
อินเดีย ประเทศ มาเลเซีย ประเทศ จีน
ภาค เหนือของจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน
ภาค ใต้ของจีน เกาหลี ประเทศ อินโดนีเซีย
ไต้หวัน เวียดนาม เกาหลี
ประเทศ อินโดนีเซีย อา รเบีย Soudan ยู เออี
ประเทศไทย อียิปต์