โมดุล

ถังบรรจุสินค้าที่มีปริมาตรมากจีเอ็นเอ็กซ์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีลักษณะเฉพาะพิเศษเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าจะขนส่งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือขรุขระ